Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) Een christelijke levensbeschouwing

De Protestants-Evangelische Godsdienst is één van de zeven erkende levensbeschouwingen in ons land. Deze levensbeschouwingen richten erkende erediensten en ontmoetingen in en organiseren ook het levensbeschouwelijke onderwijs op school. Ieder kind heeft recht op onderwijs in de eigen levensbeschouwing. In het GO! (en andere openbare scholen) kun je zo kiezen voor Islam, het Jodendom, het Vrijzinnig Humanisme ('zedenleer') of één van de 4 christelijke
levensbeschouwingen:  de Rooms-Katholieke, de Anglicaanse, de Orthodoxe en de Protestants-Evangelische godsdienst. Een levensbeschouwing heeft te maken met hoe je het het leven bekijkt.
Geloof je in God of niet? Wat geloof je? Hoe zie je het leven en de mensheid?

De godsdienstlessen van PEGO


Het onderwijs in onze godsdienstlessen vertrekt vanuit de context van de leerling en laat de leerling kennismaken met de rijkdom van de Bijbel. Op actieve en creatieve wijze verwerken we met hen de inhoud van de bijbel en brengen we die in verband met thema's in de leefwereld van de jongere of het kind.

Kinderen en jongeren ontwikkelen hun persoonlijkheid bij hun groei naar volwassenheid door in de lessen na te denken over levens- en zingevingsvragen, ethiek en het maatschappelijk leven. Kinderen en jongeren ontdekken in de lessen PEGO de eigenheid van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt in de veelheid van de protestants-evangelische kerken. Bovendien leren ze omgaan met de grote diversiteit in de samenleving om hen heen. Het PEGO wil bijdragen tot het welbevinden, de identiteitsontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren.