Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

GO! Basisschool Veurne: wetenschap, techniek, cultuur en een gezonde levensstijl.

Onze school gaat voor de toekomst: De school van de éénentwintigste eeuw, een open en brede school. We profileren ons als diegenen die wetenschap en techniek benaderen vanuit verschillende invalshoeken: de wiskundige
benadering, de natuurkundige benadering, de technische kant, de
praktische kant en waarom niet de kant van verwonderen en gepassioneerd
zijn. Onderzoekend leren staat bij ons centraal!
We zijn graag creatief en cultureel bezig: De kunst is om kunst in de meest brede zin van het woord in de klas brengen en elk kind te laten proeven uit een groot arsenaal aan stijlen en stromingen.
Ondernemerszin wakkeren we aan: Al doende leert men, zegt het
spreekwoord. Als er voldoende kansen zijn om op te klimmen, dan
voelt iedereen zich aangesproken om die kansen te grijpen.
De school is een deel van de maatschappij wat betekent dat er binnen
de school en de klas heel wat verschillen zijn, verschillen in
afkomst, verschillen in opvoeding, verschillen in aanleg. Het is de
taak van de school om alle talenten van onze kinderen te ontdekken
en te waarderen en in te spelen op die snel wijzigende maatschappij. Het zou onverantwoord zijn om talenten onvoldoende te benutten.
Vanuit die verscheidenheid zal de leerkracht maximaal elke leerling
opvolgen, instructie geven en begeleiden. Het leerproces zal door
het betere maatwerk kwaliteit en leerwinst opleveren.
Leerkrachten worden leercoaches en samen met digitale hulpmiddelen
zijn zij ultieme kansenscheppers. De aansluiting met de belevingswereld
van het kind is van essentieel belang in de ontwikkeling
van dit leerproces.
De school en het schoolteam weten de talenten van onze kinderen
te ontwikkelen door op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier
een ruime waaier aan activiteiten aan te bieden. Onderwijs voor elk
kind op maat van elk kind.
Leerlingen hebben plezier in leren. Ze worden gewaardeerd omdat
ze aangesproken worden op talenten en op interesses!

Kiezen levensbeschouwelijke vakken.

Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders.
Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.
Het GO! beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.


Bij de eerste inschrijving van uw leerplichtig kind in het GO! bepalen de ouders of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden, dit dient echter te gebeuren voor 30 juni van het voorafgaande schooljaar!
Erkende godsdiensten:

  • Islamitische godsdienst
  • Israëlische godsdienst
  • Orthodoxe godsdienst
  • Protestantse godsdienst
  • Rooms-Katholieke godsdienst.


Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en de samenleving en stelt een inzicht voor over mens en wereld. Speciaal daartoe opgeleide leerkrachten zullen uw kind(eren) twee uur per week les geven in de door u gekozen levensbeschouwing. Het volledige school jaar zal uw kind de lessen volgen bij een bijzondere leermeester.