Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Het zesde leerjaar, dit betekent dat we in de laatste rechte lijn richting middelbaar onderwijs terechtkomen! De leerlingen worden klaargestoomd voor de "grote" school! Gedurende dit schooljaar bereiden we ons hierop dan ook grondig voor. Er wordt stevig op de leerstof geoefend, ze wordt herhaald, verdiept, … zodanig dat alles volledig wordt beheerst door alle leerlingen en we leggen ons nog meer toe op het "leren leren". De instructiemomenten zijn kort, waarna de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen om de leerstof verder in te oefenen. Ondertussen begeleidt de juf individueel waar nodig. Er is uiteraard ook tijd en ruimte voor groepswerk en projectwerk, waar de leerlingen experimenteren, exploreren en ook hun sociale vaardigheden trainen. We bezoeken middelbare scholen en beroepenateliers. In juni leggen de leerlingen eindexamens af waarin ze dienen te bewijzen de eindtermen te bereiken. Traditioneel gaan we in de derde graad ook op bos- of sneeuwklas, wat steeds een fijne herinnering blijft.