Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

De zorgklas, wéér een nieuwe klas erbij?
Neen hoor, niet echt een klasje zoals alle andere klassen, maar de mogelijkheid voor de kinderen om even wat extra aandacht te krijgen en te werken op hun zeer individuele niveau.
De begeleiding kan individueel, in kleine groepjes in ons zorgklasje of klasintern.
Samen met de klasleerkracht wordt er beslist waaraan we werken tijdens het zorguurtje, zodat we perfect kunnen inspelen op het klasgebeuren.
Leerlingen worden in de zorgklas opgenomen op voorstel van de klastitularis, het CLB, of na het afnemen van toetsen. Iedere opname wordt besproken in het MDO (Multi Disciplinair Overleg) waarvan meestal de titularis, de directie, de CLB vertegenwoordiger en de zorgcoördinator deel van uitmaken.
Zowel kleuters als leerlingen uit de lagere klassen worden door de zorgleerkracht geholpen.
In de zorgklas wordt vooral gewerkt rond de basisleerstof taal en wiskunde.
De zorgcoördinator geeft eveneens ondersteuning aan leerkrachten en bewaakt de zorgvisie van de school. (zie zorgvisie)

https://www.ovsgtoetsen.net/moodle_2024/login/index.php