Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Alle kinderen zijn verzekerd bij Ethias tegen schoolongevallen met lichamelijke schade, die gebeurd zijn op school of op weg van en naar school. De verzekering dekt geen schade aan kledij of andere materialen.

Wat moet je doen bij een ongeval?
• Verwittig onmiddellijk de school (058/31.64.33)
• Via het secretariaat ontvang je de nodige documenten.
• De behandelende geneesheer vult het document in.
• Je brengt het zo snel mogelijk binnen op het secretariaat.
• Je betaalt eerst alle kosten zelf. (dokter, apotheek, …)
• Je levert de bewijzen van alle onkosten in bij jouw ziekenfonds met de vermelding dat het om een schoolongeval gaat.
• Je krijgt een attest dat je moet binnenbrengen op het secretariaat die alles doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij.
• Indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, betaalt Ethias de onkosten terug.

Indien het om een ongeval op school gaat, geven wij de formulieren onmiddellijk mee. Je doorloopt dezelfde procedure vanaf het derde puntje.