Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Oproep kandidaatstelling coöptatie schoolraad.

Binnenkort wordt in elke school van het GO! een nieuwe schoolraad verkozen die zijn bevoegdheden zal opnemen vanaf 1 april 2017. Ook in onze school zijn we op zoek naar kandidaten. De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 mensen uit de ruimere omgeving van de school die gecoöpteerd worden. De directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem. De schoolraad adviseert de directeur over de organisatie van de school, de werving van leerlingen, de activiteiten, het schoolbudget, … De schoolraad geeft ook advies aan de raad van bestuur en algemeen directeur van onze scholengroep inzake de schoolgebouwen, de organisatie van het leerlingenvervoer, … De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Ouders kunnen zich kandidaat stellen via de brief die met de leerlingen meegegeven wordt. Voor de coöptatie zoeken we mensen uit de ruimere omgeving van de school uit socio-economische en culturele middens. Wie zich kandidaat wil stellen voor coöptatie kan dit via een formulier in te vullen op het secretariaat en af te geven tegen ontvangstbewijs of het formulier aangetekend versturen naar:
Yves Claeys
voorzitter van het kiesbureau
p/a GO! Basisschool Veurne
Smissestraat 3
8630 Veurne

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de coöptatie is 1 februari 2017.